Lajmet MEI

11 Korrik 2019 Sqarim për opinion Ministria e Integrimit Evropian nuk ka as mundësi as të drejtë të bëj ridestinim të mjeteve, atë e bën vetëm BE-ja
LISTA PRIORITARE E PROJEKTEVE TE INVESTIMEVE INFRASTRUKTURORE
Support to Kosovo institutions on SAA implementation
Ministrja Bekim Çollaku
Bekim Çollaku

KOSOVO IN UNESCO