Lajmet MIE

16 Maj 2019 Kosova dhe Bashkimi Evropian mbajtën takimin e 3-të të nën-komitetit të MSA-së për bujqësi, peshkim dhe siguri të ushqimit Bruksel, 16 maj 2019 - Përfaqësuesit e Kosovës dhe Komisionit Evropian u takuan në Bruksel për të diskutuar zhvillimet në fushat e bujqësisë, zhvillimit...
15 Maj 2019 Inspektorati i punës me 20 inspektorë më tepër Prizren, 15 Maj 2019 – Mos respektimi i të drejtave të punëtorëve dhe mos ofrimi i kushteve të sigurta për punë, është bërë fenomen shqetësues në Kosovë. Ministria e...
LISTA PRIORITARE E PROJEKTEVE TE INVESTIMEVE INFRASTRUKTURORE
Support to Kosovo institutions on SAA implementation
Ministrja Bekim Çollaku
Bekim Çollaku

KOSOVO IN UNESCO