Izveštaji o sprovođenju NPSSSP-a

Vlada, kao centralni nacionalni mehanizam zadužena za ispunjavanje obaveza SSP-a, nadgleda sprovođenje NPSSSP-a preko mandatirane institucije za koordinaciju procesa evropskih integracija - Ministarstva za evropske integracije (MEI). MEI izvršava ovaj zadatak kroz redovne izveštaje o sprovođenju NPSSSP-a, koji se izrađuju svakih tri meseca. Njihov cilj je procena i poboljšanje sprovođenja NPSSSP-a kao i obezbeđivanje odgovornosti i transparentnosti unutar institucija (do najvišeg političkog nivoa) i prema drugim zainteresovanim stranama i širokoj javnosti oko sprovođenja SSP-a. Ovo se postiže raspravom o nalazima na sastanku Vlade u okviru struktura za stabilizaciju i pridruživanje (nakon njihovog stvaranja), kao i deljenjem ovih izvještaja sa vlastima EU-a i njihovim objavljivanjem.

Izveštaj o sprovođenju Nacionalnog programa za sprovođenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (NPSSSP) tokom 2021. godineRaport mbi zbatimin e PKZMSA korrik shtator 2021Izveštaj o sprovođenju
Nacionalnog programa za sprovođenje Sporazuma o stabilizaciji i
pridruživanju (NPSSSP) tokom 2020.
Izveštaj o sprovođenju Nacionalnog programa za sprovođenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (NPSSSP) tokom perioda jul-septembar 2020Izveštaj o sprovođenju Nacionalnog programa za sprovođenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (NPSSSP) tokom 2019.Izveštaj o sprovođenju Nacionalnog programa za sprovođenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (NPSSSP) tokom perioda jul – septembar 2019.Izveštaj o sprovođenju Nacionalnog programa za sprovođenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (NPSSSP) tokom perioda januar – jun 2019.Izveštaj o sprovođenju Nacionalnog programa za sprovođenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (NPSSSP) tokom perioda januar – mart 2019.Izveštaj o sprovođenju Nacionalnog programa za sprovođenje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (NPSSSP) tokom 2018Izveštaj o sprovođenju Nacionalnog programa za sprovođenje Sporazuma za stabilizaciju i pridruživanje (NPSSSP) tokom 2017Raport mbi zbatimin e Programit Kombëtar për Zbatimin e Marrëveshjes së Stabilizim- Asociimit (PKZMSA) gjatë vitit 2016
Ministar Bekim Çollaku
Bekim Çollaku

KOSOVO IN UNESCO