Ministarke

Dhurata Hoxha

Gđa Dhurata Hodža je imenovana Ministarka Evropskih Integracija u septembru 2017. god., koju je poziciju sledila iz pozicije Ministarke Pravde, u kojoj je bila od jula 2016. Pre imenovanja kao Ministarka, Gđa Hodža je bila politička savetnica Predsednika Skupštine Republike Kosova, g. Kadri Veseli, gde je njena odgovornost pokrivala politike bezbednosti i vladavine prava.

Godine 2008 je završila master studije na Univerzitetu “Georgetown” u Vašingtonu, u Departmantu studija bezbednosti, sa fokusom na međunarodnu bezbednost. Dok je 2004 godine završila osnovne studije na “Graceland University”, Ajova, SAD, gde je sa visokim počastima diplomirala na Međunarodnim Odnosima i Političkim Naukama.

G-đa Hodža je član centralnog Predsedništva DPK, kao i član Predsedništva DPK - odeljenja u Prištini. Takođe je bila i savetnica Premijera Republike Kosova, g. Hašima Tačija, na tu poziciji je bila imenovana od marta 2011 godine do decembra 2015 godine. Njene glavne odgovornosti su bile u oblasti nacionalne bezbednosti i vladavine prava. Ona je takođe rukovodila procesom strateškog pregleda u sektoru bezbednosti i koordinirala je taj proces sa relevantnim institucijama. U ovom položaju g-đa Hodža je rukovodila međuminstarsku grupu za tranzicionu pravdu, i postavila osnove funkcionisanja ove grupe. Dhurata je, u ime Kancelarije Premijera, rukovodila i koordinirala proces zatvaranja nadgledanja nezavisnosti, kao i mnoge druge važne procese.

Iskustvo g-đe Hodža je i njen rad kao savetnica Ministra Unutrašnjih Poslova od oktobra 2008 do marta 2011 godine. U Ministarstvu Unutrašnjih Poslova, Dhurata je doprinela razvoju kljušnih zakona bezbednosti, uključujući glavne strategije sektora bezbednosti .

Od 1999 godine Dhurata je radila na političkom odseku u kancelariju SAD-a ( sada Američka Ambasada ) u Prištini. Takođe je radila u Ambasadi Velike Britanije kao menadžer projekta , kao i u OEBS i UNDP.

Od 2008 godine, Gđa Hodža je bila profesorica na koledž ESLG i na Američkom univerzitetu na Kosovu (AUK), gde je održavala predavanja iz predmeta: Terorizam i Političko Nasilje, Religija i Globalizacija, Politika i Javne Politike, Etika u međunarodnim odnosima, i Vrednosti i Javne Politike. Ona je takođe bila uključena u mnogim projektima kao konsultant.

Dhurata Hodža predstavlja novi profesionalni kadar, obrazovana u SAD, sa iskustvom u nacionalnoj i međunarodnoj bezbednosti. Ona je član “Ëomen in International Security” (ËIIS) sa sedištem u Vašingtonu. Njen istraživački interes obuhvata međunarodnu i nacionalnu bezbednost, globalnu pretnju protiv terorizma, vladavinu zakona i dobro upravljanje, kao i energetsku bezbednost.


Dhurata je iz Mitrovice i živi u Prištini sa mužem Visarom i njihovo dvoje dece, Mali i Hana.

Ministarka Bekim Çollaku
Bekim Çollaku

KOSOVO IN UNESCO