Prethodne Ankete

Da li smatrate uspesnim proces reintegracije repartriranih lica, kao kriterijum za viznu liberalizaciju za EU?

  • Da (169 , 50%)
  • qoshi1qoshi1qoshi2
  • Ne (145 , 43%)
  • qoshi1qoshi1qoshi2
  • Ne znam (22 , 7%)
  • qoshi1qoshi1qoshi2
Ministar Bekim Çollaku
Bekim Çollaku

KOSOVO IN UNESCO