Treći sastanak Odbora za stabilizaciju i pridruživanje između Evropske unije i Kosova

Brisel, 08 Octobar 2019 - Treći sastanak Odbora za stabilizaciju i pridruživanje između Evropske unije i Kosova je održan u Briselu 8. oktobra 2019. Sastankom su zajednički predsedavali Gđa Genoveva Ruiz Kalavera (Calavera), direktorka za zapadni Balkan u Generalnoj direkciji Evropske komisije za evropsku susedsku politiku i pregovore o proširenju i Kuštrim (Kushtrim) Cukaj, generalni sekretar kosovskog Ministarstva za evropske integracije.

Odbor za stabilizaciju i pridruživanje je diskutovao o poslednjim ključnim političkim dešavanjima i analizirao je stanje u vezi sa ekonomskim kriterijumima, usklađivanjem sa zakonodavstvom i standardima EU, finansijskom saradnjom, kao i implementacijom Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP).

Na sastanku je ocenjivan i usvojen ishod sastanka 7 pod-odbora i 1 specijalne grupe koji je održan prošle godine. Bilo je očekivanja da će se Specijalna grupa za normalizaciju odigrati pre Saveta SA. Tokome diskusija je ocenjivan napredak na poljima koja su relevantna za Evropsku reformsku agendu i Ekonomski reformski program koji igra važnu ulogu u vođenju kosovskih napora oko reformi i implementacije SSP u oblastima kao što su dobro upravljanje i vladavina prava, konkurentnost i investiciona klima kao i zapošljavanje i obrazovanje.

Na sastanku se razgovaralo o reformskim prioritetima u raznim oblastima, uključujući vladavinu prava, poštovanje osnovnih prava, reformu javne uprave i ekonomske reforme.

Što se tiče prevremenih parlamentarnih izbora održanih 6. oktobra, Evropska komisija pozvala je Kosovo da konstituiše svoju novu Skupštinu i oformi novu vladu što pre, kako bi se nadoknadilo izgubljeno vreme i kao prioritetna stvar sprovodile reforme. Kosovo je pozvano da ponovo pokrene dijalog sa Srbijom i da opozove tarife koje su uvedene za uvoz robe iz Srbije i Bosne i Hercegovine, kao i da nastavi napredak u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije.

Na sastanku je istaknuta važnost poštovanja zahteva u vezi sa reformama koji proizilaze iz SSP-a bez odlaganja. Komisija je naglasila značaj implementacije i duha i slova Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Kosovske vlasti istakle su da njihov prioritet nastavlja da bude fokusiran na sprovođenju kvalitetnih reformi u skladu sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju i Evropskom reformskom agendom. Takođe je naglašeno da je važan dalji napredak u regionalnoj integraciji, uključujući tu i regionalnu ekonomsku oblast i agendu povezivanja.

Na sastanku je istaknuta važnost usaglašavanja sa najboljim standardima EU u ključnim sektorima, posebno u vezi sa reformom vladavine prava, javne uprave, ekonomskim razvojem, unutrašnjim tržištem, obrazovanjem, energijom i životnom sredinom. Komisija je naglasila značaj održavanja makrofiskalne stabilnosti.

Obe strane pozdravljaju dalje razmatranje ostvarenog napretka u ovim ključnim oblastima tokom narednih zasedanja Saveta za stabilizaciju i pridruživanje.

Ministar Bekim Çollaku
Bekim Çollaku

KOSOVO IN UNESCO