YCS ( Skema e Celulave të Reja)

Për më shumë se dhjetë vjet kemi mbështetur përpjekjet për të ndërtuar një shërbim civil profesional, të përgjegjshëm dhe apolitik në të gjitha nivelet në Kosovë. Ne e arrijmë këtë duke u mundësuar individëve të rinj dhe ambiciozë që të maksimizojnë perspektivat e tyre të karrierës duke studiuar në institucionet më të respektuara arsimore të BE. 

Skema e Celulave të Reja iu ofron kosovarëve mundësinë për bursë, duke studiuar në programe të veçanta MA, MSc dhe LLM. Projekti i përgjigjet nevojave të zbatimit të MSA-së dhe kërkesave të Qeverisë së Kosovës, duke siguruar administratën publike me resurse të reja të ekspertëve të trajnuar në Universitetet e BE-së, të cilët me kthimin e tyre kanë një detyrim kontraktual për t'u punësuar për të paktën tre vjet rresht brenda Shërbimit Civil të Kosovës.

Shih më shumë në: http://ycskosovo.eu/

Ministrja Bekim Çollaku
Bekim Çollaku

KOSOVO IN UNESCO