Blerim RekaMinistri

Blerim Reka është profesor i së drejtës ndërkombëtare publike dhe i drejtës së BE-së. Ka përfunduar programe specializimi në universitete e institute të njohura ndërkombëtare si: University of South California, Los Angeles (Fulbright), në Harvard (John F. Kennedy School of Government), në CASIN, Gjenevë, CEU, Budapest, etj. Nga viti 2006 deri në vitin 2010 ka qenë Ambasador i Republikës së Maqedonisë në Bashkimin Evropain në Bruksel.

Ishte Pro - Rektor për Shkencë dhe Marrëdhënie ndërkombëtare në Universitetin e Europës Jug - Lindore, Dekan i Fakultetit të Shkencave Politike dhe Administratës Publike, Dekan i Fakultetit Juridik në këtë universitet, si dhe profesor në Fakuletin e Shkencave Politike në Universitetin e Prishtinës.

Ka ligjeruar në Universitetin e: Bolonjës, Gracit, Gentit, Kalabrisë, Universitetin e Kalifornisë Jugore, Universitetin e Floridës Jugore. Dhe ka qenë anëtar komisioni doktorturash në Universitetin e Sorobonës dhe në Universitetin Katolik të Luvenit.

Ishte redaktor i fushës juridike dhe politike të: “Fjalorit Enciklopedik” të Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës. Ishte eskpert për Ballkanin, në “Geopolitical Intelligence Services” të Princit të Lihtenshtajnit.

Është autor i 20 librave në fushën e së drejtës ndërkombëtare, marrëdhënieve ndërkombëtare dhe të drejtës së BE-së; më i riu që del nga shtypi këtë muaj në SHBA: “Balkans Geopolitics: from Cold War to Hot Peace”.

Ministrja Bekim Çollaku
Bekim Çollaku

KOSOVO IN UNESCO