Usklađivanje zakonodavstva

Savet Evropske unije je, za države koje teže za članstvo u Evropskoj uniji (EU), 1993. godine utvrdio kriterijume iz Kopenhagena, koji su političke, ekonomske i pravne prirode. 

Shodno tome, težnja Republike Kosova da se pridruži EU-u nema nikakve veze sa političkim i ekonomskim pitanjima, već pre svega sa pravnim pitanjima. 

Zahvaljujući procesu evropskih integracija, usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa zakonodavstvom EU-a (acquis) čini jedan je od glavnih stubova koji vode Kosovo prema evropskoj integraciji. U funkciji procesa integracije, institucije Republike Kosovo su izgradile odgovarajuću pravnu infrastrukturu za usklađivanje domaćeg zakonodavstva sa acquis-om.

Proces usklađivanja zakonodavstva EU-a na Kosovu u sebi sadrži širok spektar aktivnosti i angažovanje državnih institucija oko procesa planiranja, izrade, usvajanja i sprovođenja domaćeg zakonodavstva u skladu sa acquis-om EU-a. 

U funkciju postizanja procesa usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa zakonodavstvom EU-a, prevod acquis-a EU-a na zvaničnim jezicima Republike Kosovo pomaže institucijama i svim zainteresovanim stranama koje učestvuju u upotrebi, kao i ispravnom usklađivanju pravnih akata zemlje sa pravnim aktima EU-a.

Odeljenje za zakonodavstvo EU-a Ministarstva za evropske integracije je ključni organ u pružanju stručne i pravne podrške za institucionalne strukturama Republike Kosovo u oblasti usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa acquis-om EU-a. 

U nastavku nađite priložene pravne akte i prateće materijale koji regulišu oblast usklađivanja i prevođenja lokalnog zakonodavstva sa acquis-om EU-a. 


Pravni okvir za usklađivanje

Vodeći dokumenti o procesu pravnog usklađivanja -

 

Ministar Bekim Çollaku
Bekim Çollaku

KOSOVO IN UNESCO