Blerim RekaMinistar

Blerim Reka je profesor međunarodnog javnog prava i prava EU-a. Završio je programe specijalizacije pri poznatim međunarodnim univerzitetima i institutima kao što su: Univerzitet Južne Kalifornije, Los Anđeles (Fulbright), u Harvardu (John F. Kennedy School of Government), u CASIN-u, Ženevi, CEU, Budimpešti itd. Od 2006. do 2010. godine bio je ambasador Republike Makedonije u Evropskoj uniji u Briselu.

Bio je prorektor za nauku i međunarodne odnose na Univerzitetu Jugoistočne Evrope, dekan Fakulteta političkih nauka i javne administracije, dekan Pravnog fakulteta na ovom univerzitetu, kao i profesor na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Prištini.

Predavao je na Univerzitetu u Bolonji, Gracu, Gentu, Kalabriji, Univerzitetu Južne Kalifornije, Univerzitetu Južne Floride, a bio je i član doktorske komisije na Univerzitetu u Sorboni i na Katoličkom univerzitetu u Luvenu.

Bio je urednik pravnog i političkog dela “Enciklopedijskog rečnika” Akademije nauka i umetnosti Kosova. Bio je ekspert za Balkan u “Geopolitical Intelligence Services” Princa Lihtenštajna.

Autor je 20 knjiga iz oblasti međunarodnog prava, međunarodnih odnosa i prava EU-a; najnovija knjiga biće objavljena ovog meseca u SAD-u pod nazivom: “Balkans Geopolitics: from Cold War to Hot Peace”.

Ministar Bekim Çollaku
Bekim Çollaku

KOSOVO IN UNESCO