Potrebna Dokumenta

Zahtevi za građane Kosova koji žele da slobodno putuju u državama Šengena.

a) Biometrijski pasoš

b) Izjava o svrsi putovanja i predstavljanje službeniku granične kontrole dokumenata koja opravdavaju svrhu i uslove boravka.

c) Građanin koji putuje ne treba da bude na spisku osoba koje predstavljaju pretnju po javni red, javno zdravlje ili unutrašnju bezbednost.

d) Ime osobe ne sme biti na spisku lica kojima je zabranjen ulazak čak kada je u pitanju jedna od dotičnih zemalja. Ukoliko, u slučaju nekog građanina, postoji sudska ili odluka granično-administrativnih organa, bar samo jedne od 24 zemlje Šengena, uključujući Švajcarsku, kojom se zabranjuje ulazak u zemlju, te informacije se unose u SIS sistem, osobi neće biti dozvoljeno da uđe u nijednu od tih zemalja. On/ona će biti vraćen-a odmah po dolasku na granični prelaz prve zemlje Šengenske zone. Odluke za zabranu ulaska su u nadležnosti ovih organa. Odluke se donese za slučajeve koji su utvrđeni od strane Šengenskog zakonika, a oni su sledeći:

e) Što se tiče dece, uslovi za kretanje dece, ukoliko nisu prisutna oba roditelja, moraju biti poštovani. Svaki putnik treba da zna da: Granični organi države članice Šengenskog sporazuma imaju pravo da odbiju ulazak osoba koje ne ispunjavaju ove zahteve i na kraju odluče da li da omoguće ulazak na teritoriju Šengenske zone ili ne.

f) Šta se dešava kada građanin Kosova prekrši pravila boravka? Od građana Kosova će se zahtevati da poštuju određene zahteve i pravila, ne samo kada ulaze u zemlje EU, već i tokom boravka u tim zemljama. Ukoliko građani Kosova prekrše ova pravila, biće naterani da napuste zemlju ili će biti deportovani, što je uvek povezano sa zabranom ulaska od 1-5 godina. 
Za jednu kategoriju prekršaja ovih pravila, države članice primenjuju administrativne mere - kazne, koje iznose do 3.000 evra. Ukoliko se ovaj iznos ne plati, kažnjena osoba neće moći da uđe u zemlju koja je izrekla kaznu dok se ne plati kazna sa pridruženom kamatom.
Važno je znati koja pravila građani Kosova ne bi trebalo da krše:

Zaključak svega je da ukoliko građani Kosova prekrše uslove za ulazak i boravak u nekoj zemlji EU oni će individualno biti kažnjeni novčano, biće im izrečena zabrana ulaska u svim zemljama EU za period do pet godina. 
Svi gore pomenuti uslovi u vezi sa ulaskom i boravkom u Šengenskoj zoni su uslovi koji važe za sve strance u EU.

Ministar Bekim Çollaku
Bekim Çollaku

KOSOVO IN UNESCO