Organogram

Struktura Ministarstva obuhvata sektorsku organizaciju, koje u isto vreme omogućava zvaničnicima Ministarstva da blisko sarađuju sa visokim zvaničnicima resornih ministarstava za strategiju evropskih integracija i razvoj, takođe obezbeđujući jednu centralnu sektorsku tačku za razvojne partnereMinistarka Bekim Çollaku
Bekim Çollaku

KOSOVO IN UNESCO