Odeljenje za finansije i opšte usluge

1. Dužnosti i odgovornosti Odeljenja za finansije i opšte usluge su:


1.1. Upravlja i održava informacije o ljudskim resursima ministarstva, pomaže upravi u unutrašnjoj organizaciji, pruža administrativnu, logističku i informacionu podršku i usluge informacione tehnologije;


1.2. Obezbeđuje sprovođenje procedura za izbor i zapošljavanje kvalifikovanog osoblja, u skladu sa važećim zakonodavstvom;


1.3. Koordinira pripremanje, sprovođenje, izveštavanje i procenu budžeta Ministarstva;


1.4. Koordinira pravovremeno sprovođenje finansijskih obaveza Ministarstva;


1.5. Održava opremu IT-a i pruža usluge IT-a;


1.6. Upravlja sistemom arhive i internim dokumentima Ministarstva;


1.7. Pruža logističke usluge za Ministarstvo.


2. Rukovodilac odeljenja za finansije i opšte usluge izveštava generalnom sekretaru.


3. U okviru ovog odeljenje se nalaze sledeće divizije:


3.1. Divizija za ljudske resurse;


3.2. Divizija za budžet i finansije;


3.3. Divizija za IT i logističke usluge.


4. Broj zaposlenih u Odeljenju za finansije i opšte usluge je trinaest (13).


Divizija za ljudske resurse 1. Dužnosti i odgovornosti Divizije za ljudske resurse su:


1.1. Koordinira planiranje ljudskih resursa;


1.2. Upravlja zapošljavanjem osoblja;


1.3. Doprinosi povećaju učinka osoblja putem motivacije i razvijanja obuka;


1.4. Obezbeđuje sprovođenje postupaka za zapošljavanje i odabir, disciplinu, rešavanje žalbi, zahteva za odmor, procenu rada itd;


2. Rukovodilac Divizije za ljudske resurse izveštava generalnom sekretaru, sa operativnog gledišta, a rukovodiocu Odeljenja za finansije i opšte usluge, sa administrativnog gledišta.


3. Broj zaposlenih u Diviziju za ljudske resurse je jedan (1).


Divizija za budžet i finansije 1. Dužnosti i odgovornosti Divizije za budžet i finansije su:


1.1. Priprema budžetske predloge;


1.2. Koordinira budžetska pitanja za sve organizacione strukture Ministarstva;


1.3. Prati i izveštava o izvršenju budžeta;


1.4. Obezbeđuje da finansijski troškovi budu u skladu sa budžetskim pravilima i procedurama;


1.5. Upravlja novčanim rezervama i osigurava da se unutrašnja finansijska kontrola zasniva na načelima odgovornosti;


1.6. Obezbeđuje blisku saradnju sa unutrašnjim i spoljašnjim revizorima u pripremanju budžetskih izveštaja i finansijskih revizija;


2. Rukovodilac Divizije za budžet i finansije izveštava generalnom sekretaru, sa operativnog gledišta, a rukovodiocu Odeljenja za finansije i opšte usluge, sa administrativnog gledišta.


3. Broj zaposlenih u okviru ove Divizije za budžet i finansije je pet (5).


Divizija za IT i logističke usluge 1. Dužnosti i odgovornosti Divizije za IT i logističke usluge su:


1.1. Pruža logističku podršku za sastanke osoblja Ministarstva;


1.2. Pruža podršku u oblasti informacionih tehnologija;


1.3. Upravlja inventarom i skladištima Ministarstva;


1.4. Koordinira zahteve i potrebe Ministarstva za kancelarijsku robu i opremu za rad;


1.5. Upravljanje potrebama prevoza i vozilima Ministarstva;


1.6. Održava i upravlja sistemom arhive Ministarstva.


2. Rukovodilac Divizije za IT i logističke usluge izveštava rukovodiocu Odeljenja.


3. Broj zaposlenih u okviru Divizije za IT i logističke usluge je šest (6).


Ministar Bekim Çollaku
Bekim Çollaku

KOSOVO IN UNESCO