Vesti

8 Maj 2019 Ministarka Hoxha: Transparentnost u komuniciranju procesa integracija povećava odgovornost Priština, 8. maj 2019 – Komisija za evropske integracije, u saradnji sa Forumom za parlamentarnu transparentnost, održao je sastanak u vezi sa komuniciranjem u procesu evropskih integracija na Kosovu, ulogom civilnog društva i...
4 Maj 2019 Lirak Çelaj: Švedska podržava Kosovo u procesu evropskih integracija Priština 4. maj 2019 – Zamenik ministra u Ministarstvu za evropske integracije, Lirak Çelaj, boravio je sa saradnicima u zvaničnoj poseti Švedskoj, gde je primljen u Koordinacionom sekretarijatu za...
JEDINSTVENA LISTA PRIORITETNIH INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA
Support to Kosovo institutions on SAA implementation
Ministarka Bekim Çollaku
Bekim Çollaku

KOSOVO IN UNESCO