Četvrti sastanak Odbora za stabilizaciju i pridruživanje između Evropske unije i Kosova

15. oktobar 2020.

Virtuelni sastanak


Četvrti sastanak Odbora za stabilizaciju i pridruživanje između Evropske unije i Kosova održao se virtuelno 15. oktobra 2020. Sastankom je kopredsedavala gđ. Genoveva Ruiz Calavera, Direktor za Zapadni Balkan u Generalnom direktoratu Evropske komisije za Evropsku politiku susedstva i pregovore o proširenju, i g. Artan Çollaku, Direktor, Odeljenje za Koordinaciju procesa stabilizacije i pridruživanja, Kancelarija Predsednika Vlade, Vlada Kosova.

Odbor za stabilizaciju i pridruživanje razgovarao je o nedavnim ključnim političkim zbivanjima i izvršio je pregled stanja u vezi sa ekonomskim kriterijumima, usklađivanjem sa zakonodavstvom i standardima EU, finansijskom saradnjom, kao i sprovođenjem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP).

Na ovom sastanku je Odbor procenio i odobrio ishod sastanaka 7 pododbora i 1 posebne grupe koji su održani tokom prethodnog godišnjeg perioda. Tokom rasprava Odbor ocenjivao je napredak u oblastima u vezi sa Programom za evropske reforme i Program ekonomskih reformi, koje igraju važnu ulogu u vođenju reformskih napora na Kosovu i sprovođenju SSP-a u oblastima kao što su dobro upravljanje i vladavina zakona, konkurentnost i investiciona klima, kao i zapošljavanje i obrazovanje.

Na sastanku se razgovaralo o reformskim prioritetima u raznim oblastima, uključujući vladavinu zakona i reforme pravosuđa, poštovanje osnovnih prava, reformu javne uprave i ekonomske reforme.

Evropska komisija je pozdravila da je Vlada Kosova izabrana u junu 2020. potvrdila stratešku posvećenost Kosova svom evropskom putu i ​​omogućila nastavak dijaloga sa Srbijom uz pomoć EU.

Evropska komisija pozvala je Kosovo da oživi proces reformi, uključujući pojačavanjem borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, i da iskoristi priliku ekonomskog oporavka da ubrza ekonomske reforme, u skladu sa očekivanjima građana Kosova. U tom pogledu, Komisija je pozdravila pokretanje druge faze Programa za evropske reforme (ERA) i raduje očekiva da Vlada izradi akcioni plan za to. Komisija je ohrabrila Vladu da se angažuje u dijalog sa svim političkim strankama u Skupštini, uključujući i opoziciju, kako bi se postigao politički konsenzus o odlukama vezanim za sprovođenje SSP-a i Programa za evropske reforme, kao i o dijalogu između Beograda i Prištine.

Na sastanku je istaknuto važnost usklađivanja sa najboljim standardima EU u ključnim sektorima, posebno u odnosu na vladavinu zakona, reformu javne uprave, ekonomski razvoj, unutrašnje tržište, obrazovanje, energetiku i životnu sredinu. Komisija je naglasila važnost održavanja makro-fiskalne stabilnosti.

Strane se raduju daljoj raspravi o napretku postignutom u ovim ključnim oblastima tokom sledećeg Saveta za stabilizaciju i pridruživanje.

Ministar Bekim Çollaku
Bekim Çollaku

KOSOVO IN UNESCO