Skupština je usvojila dva važna nacrta zakona za proces integracija

Priština, 18. oktobar 2018 – Ministarska za evropske integracije, Dhurata Hoxha, predstavila je Skupštini Republike Kosovo na usvajanje Nacrt zakona o ratifikaciji izmena i dopuna br. 1 Finansijskog sporazuma za IPA 2015 između Kosova i EU kao i razmatranje Nacrta zakona br. 06/L-078 o ratifikaciji Bilateralnog sporazuma sa Vladom Velikog Vojvodstva Luksemburga u okviru projekta za razvojnu saradnju KSV/019 tehnička pomoć u kontekstu evropskih integracija (2018-2022).

Nakon izlaganja ministarke Hoxha i rasprave, oba nacrta zakona su usvojena.

Finansijski sporazuma za IPA 2015, koji je stupio na snagu 2016. godine, naglasila je ministarka Hoxha, bilo je potrebno izmeniti i dopuniti kako bi se modifikovao jedan od načina za sprovođenje projekata. Radi se o oblasti unutrašnjih poslova i projektu koji podržava ovu oblast. Ovo se radi kako bi se omogućila uspešnija realizacija, kao što je identifikovano od strane Kancelarije EU-a na Kosovu koja je ugovorni organ. Sve ostale odredbe ovog sporazuma su ostale iste.

Tokom izlaganja o razmatranju Nacrta zakona br. 06/L-078 o ratifikaciji Bilateralnog sporazuma sa Vladom Velikog Vojvodstva Luksemburga za razvojnu saradnju KSV/019 tehnička pomoć u kontekstu evropskih integracija (2018-2022), ministarka Dhurata Hoxha naglasila je svrhu bilateralnog sporazuma koji doprinosi procesu integracija.

“Sporazum će podržati kapacitete za usklađivanje našeg zakonodavstva sa onim iz EU-a i za sprovođenje obaveza koja proizilaze iz procesa Stabilizacije i pridruživanja u ovih 9 prioritetnih oblasti: sloboda kretanje robe, pravo osnivanja preduzeća i sloboda pružanja usluga, javne nabavke, pravo privrednih društava, intelektualna svojina, politika konkurencije, sigurnost hrane, pravosuđe i osnovna prava, pravda, sloboda i bezbednost i javna uprava”, istakla je ministarka Hoxha, dodajući da je grant u vrednosti od 2 miliona evra za 4 godine i uključuje programe obuke, pomoć ekspertizom iz inostranstva, analizu politika i razmenu iskustava, Ministarstvo integracija učestvuje sa sufinansiranjem u iznosu od 100,000 evra.

Ministar Bekim Çollaku
Bekim Çollaku

KOSOVO IN UNESCO