Objašnjenje za javnost

Gđa Valentina Hamza je zaposlena u Ministarstvu za evropske integracije od 25.09.2017.
godine u svojstvu Više službenice za rodnu ravnopravnost kao i nedavno je izabrana na poziciji Rukovodilac divizije za IT i logističke usluge, u skladu sa kriterijumima internog konkursa.

Međutim, još uvek nije imenovana na ovoj poziciji obzirom da je u toku proces u kome se trebaju poštovati zakonski rokovi žalbi 30 dana od dana obaveštenja.

Ministar Bekim Çollaku
Bekim Çollaku

KOSOVO IN UNESCO