Dhurata Hoxha: Preko 40% osoblja Ministarstva integracije su stipendisti Young Cell Scheme

Kroz infografiku, ministarka za evropske integracije na dužnosti Dhurata Hoxha predstavila je podatke o ovoj veoma važnoj šemi za administraciju Kosova. Na društvenoj mreži ona je napisala: Istina o Young Cell Scheme, druge su fake news!

Na infografici su prikazani podaci o zapošljavanju stipendista Young Cell Scheme tokom godina, kao i ukupan broj mladih koji su podržavani ovom stipendijom - 389, dok je 286 njih zaposleno na svim nivoima institucija, dok je preko 40 % svih zaposlenih u Ministarstvu za evropske integracije su stipendisti Young Cell Scheme.

Young Cell Scheme nastaviće se kao jedan od najvažnijih projekata od kojeg direktno imaju koristi devojčice i dečaci Republike Kosovo. Ovu stipendiju finansiraju EU i Ministarstvo za evropske integracije.

Ministar Bekim Çollaku
Bekim Çollaku

KOSOVO IN UNESCO