Republika Kosova

Kosovo je nezavisna država, koja je proizašla od raspada Jugoslavije. Status Kosova je bio skoro jednak statusu republike po Ustavu Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije iz 1974. godine. Pod rukovodstvom Slobodana Miloševića, Srbija je instalirala novi ustav 1989. godine, kojim je nezakonito ukinula status Kosova kao autonomne pokrajine u Jugoslaviji. Lideri kosovskih Albanaca su odgovorili 1991. godine organizovanjem referenduma kojim je Kosovo proglašeno nezavisnom.


Kršenje bez presedana osnovnih ljudskih prava kosovskih Albanaca pod Miloševićevim režimom, dovelo je do aparthejda koji je trajao celu deceniju.


Nakon jedne decenije mirovne politike, i sistematskog nasilja izvršene protiv albanske većine od strane policije i vojne mašinerije Srbije, stvorena je Oslobodilačka vojska Kosova (OVK) kao narodna mobilizacija za oslobođenje Kosova.


Počevši od 1998. godine, srpske vojne, policijske i para-vojne snage preduzele su kampanju protiv pobunjenika, što je rezultiralo masakrima protiv civilnog stanovništva i masovnom deportacijom etničkih Albanaca sa Kosova.


Preko deset hiljada Albanaca je bilo ubijeno (od kojih oko tri hiljade se još uvek smatra nestalima), otprilike 800,000 Albanaca bili su prisiljeni da napuštaju svoje kuće na Kosovu i tokom ovog perioda spaljeno i uništeno je na desetine hiljada kuća.


Međunarodni napori za posredovanje u sukobu nisu uspeli, a Milošević je odbio jedan sporazum što je dovelo do tromesečne vojne kampanje NATO-a protiv srpskih snaga, počevši marta 1999. godine, koja je primorala Srbiju da se složi sa povlačenjem vojnih i policijskih snaga sa Kosova.


Rezolucija 1244 Saveta bezbednosti UN-a (1999), stavila je Kosovo u prelazno upravljanje od strane Privremene administrativne misije UN-a na Kosovu (UNMIK), u čekanju određivanja budućeg statusa Kosova. Proces pod vodstvom UN-a započeo je krajem 2005. godine, u cilju određivanja konačnog statusa Kosova.


Pregovori su se odvijali u fazama između 2006. i 2007. godine, ali završili su se samo sa saglasnošću kosovske strane, i kao rezultat 17. februara 2008. godine, parlament Kosova je proglasio Kosovo suverenom i nezavisnom državom.


Odmah nakon ove odluke usledila su priznanja Kosova. Takođe, napori za jačanje međunarodne subjektivnosti Kosova, kao nezavisne države, se nastavljaju.


Nakon proglašenja nezavisnosti, Republika Kosovo je preuzela na sebe "dužnosti odgovornog članstva u međunarodnoj zajednici" i prihvatila je da će se "pridržavati principa Povelje Ujedinjenih nacija, Helsinškog završnog akta i drugih akata Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju, međunarodne pravne obaveze kao i principa za dobre međunarodne odnose, koje označavaju odnose između država".


Nakon proglašenja nezavisnosti, 88. država (do 17. februara 2012. godine) priznale su Republiku Kosovo. Kosovo je sada postalo član Međunarodnog monetarnog fonda i Svetske banke.


Srbija je nastavila da ne priznaje nezavisnost Kosova, zahtevajući i jedno savetodavno mišljenje Međunarodnog suda pravde (MSP) oko usaglašenosti sa međunarodnim zakonom deklaracije nezavisnosti Kosova. U julu 2010. godine, MSP je presudio da proglašenje nezavisnosti Kosova nije prekršilo međunarodni zakon.


Republika Kosovo je danas demokratska i multietnička država, vođena načelima ne-diskriminacije i jednake zaštite pred zakonom.


Republika Kosovo ispunjava obaveze predloga-sporazuma posebnog izaslanika UN-a Martija Ahtisaarija, koje su predviđene i Ustavom i zakonodavnim okvirom Kosova.

Ministar Bekim Çollaku
Bekim Çollaku

KOSOVO IN UNESCO