Kosovo

Republika KosovaKosovo je nezavisna država, koja je proizašla od raspada Jugoslavije. Status Kosova je bio skoro jednak statusu republike po Ustavu Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije iz 1974. godine. Pod rukovodstvom Slobodana Miloševića, Srbija je instalirala novi ustav 1989. godine, kojim je nezakonito ukinula status Kosova kao autonomne pokrajine u Jugoslaviji. Lideri kosovskih Albanaca su odgovorili 1991. godine organizovanjem referenduma kojim je Kosovo proglašeno nezavisnom.više
Ekonomija KosovaEkonomija Kosova je jedna nova i dinamična ekonomija. Njena osnova pretvorila se sa centralizovane i dirigovane ekonomije u otvorenu tržišnu ekonomiju. Kao poseban cilj sada je već povećanje konkurentnosti ove ekonomije, povećanjem njenih kapaciteta za izvoz u cilju smanjenja trgovinskog deficita kojeg Kosovo trenutno ima.više
Investicije na KosovuRazlozi za investiciju na Kosovo - Prednosti za potencijalne strane i domaće investitore. Neke od prednosti kada investirate na Kosovo su: niski porezi, bogati resursi i okruženje podrške biznisu.više
Kulturno nasleđeKosovo sa svojim vrednostima kulturnog nasleđa jeste i ostaje veoma privlačno i otvoreno mesto za sve. više
Ministar Bekim Çollaku
Bekim Çollaku

KOSOVO IN UNESCO