Kampanje

Tokom 2016 godine, MEI je u saradnji sa nevladinom organizacijom VoRAE preduzela niz aktivnosti kako bi informisala građane zajednice RAE u vezi sa posledicama ilegalne migracije. Ovom prilikom, zvaničnici ovog ministarstva su organizovali sastanke u nekoliko lokacija na Kosovu, uključujući: Kosovo Polje, Kamenicu, Prizren, Đurakovac, Dubravu i Uroševac gde je bila prisutna i zamenica Ministra za evropske integracije kao i lokalni mediji. Na ovim sastancima u detaljima je raspravljano o posledicama ilegalne migracije, kao onih individualnih i posledicama koje ilegalna migracija donosi za celo naše društvo.

Ministar Bekim Çollaku
Bekim Çollaku

KOSOVO IN UNESCO