Izveštaji o zemlji

Doprinos Vlade Kosova za Izveštaj EK-a za zemlju sadrži ključne događaje na Kosovu u toku godine. Vlada Republike Kosova izrazila je svoju spremnost da Evropskoj komisiji dostavi podatke dobijene tokom kalendarske godine.

Podaci predstavljeni u ovom izveštaju fokusiraju se na dostignuća koja se odnose na:

- sprovođenje reformi;

- razvoj zakonodavnih i administrativnih kapaciteta;

- izazove identifikovane u izveštaju o napretku Evropske komisije za 2010. godinu, i

- sprovođenje prioriteta Evropskog partnerstva kroz Akcioni plan za Evropsko partnerstvo.

Ovaj izveštaj se izrađuje dva puta godišnje i shodno tome je podeljen na dva dokumenta. Prvi izveštaj se dostavlja u maju i obuhvata period od septembra prethodne godine do maja tekuće godine, dok drugi izvještaj obuhvata period od maja do septembra tekuće godine.

Izvještaj o napretku je instrument kojim Evropska komisija meri napredak zemlje u ispunjavanju Evropske agende u kalendarskoj godini. Ovaj izveštaj se objavljuje jednom godišnje, početkom oktobra svake godine.

Ministar Bekim Çollaku
Bekim Çollaku

KOSOVO IN UNESCO