“Mbështetje Procesit Integrimit Evropian në Kosovë – faza III (2017-2020)”

Vaša ekselencijo, gdine Voss,
Poštovani gdine Macbeth, gđo Meyn,
Poštovane kolege i ostali gosti,

Zadovoljstvo mi je što sam danas ovde prisutan u prvim danima moje nove funkcije ministra za evropske integracije.

U ime Vlade Republike Kosovo, dozvolite mi da izrazim iskrenu zahvalnost na svoj podršci koju nam je Savezna Republika Nemačka pružala na našem putu evropskih integracija. Nemačka od tada podržava Kosovo, ne samo kroz bogatu ekspertizu i finansijske resurse, već i, što je još važnije, politički.

Kosovo bi nastavilo da se oslanja na nemačku podršku na našem putu ka članstvu u Evropsku uniju, posebno sada kada je naša evropska perspektiva politički napredovala u fazi ugovornih odnosa, putem Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. U tom kontekstu, vidimo blisko partnerstvo sa Nemačkom kao kritičan tok svih daljih faza ovog procesa, do stvarnog pristupanja. Ovo je od ključnog značaja ne samo za ovaj cilj, već i za sve procese našeg društva u narednim decenijama, procese našeg socio-ekonomskog razvoja i političkih reformi i stabilnosti, kao i pravnih i institucionalnih reformi koje zahteva SSP.

U tom cilju, Projekat podrške procesu evropskih integracija na Kosovu, koji je sproveo GIZ Kosovo, u poslednjih pet godina pružio je vrednu ekspertizu i podršku u sprovođenju mnogih reformi evropskih integracija.
Projekat je pokrenut još 2012. godine, što je bila presudna godina za ovaj proces, kada su sve kosovske institucije intenzivno radile na pregovorima o SSP-u, ali i na ispunjavanju kriterijuma za liberalizaciju viznog režima.

Projekat je pružio veoma važnu podršku i ekspertizu našem uspešnom doprinosu kao kosovske institucije Studiji izvodljivosti za SSP, kojom se na kraju zaključilo da je Kosovo spremno za pristupanje pregovorima za ovaj sporazum, što nas je na kraju dovelo do onoga gde smo danas. Naša zajednička saradnja u okviru projekta bila je naročito važna na početku, u oblikovanju našeg konsenzusa kao društva na putu evropskih integracija. Ovo je učinjeno kroz inkluzivni proces izrade Nacionalne strategije za evropske integracije, pod okriljem Nacionalnog saveta za evropske integracije, koji predvodi predsednik Republike. Proces izgradnje konsenzusa i Nacionalni savet služili su kao dva veoma važna mehanizma koji okupljaju sve zainteresovane strane iz svih slojeva javnog života (javne institucije, civilno društvo i mediji, poslovna zajednica, akademska zajednica i ostali).


Projekat je takođe pružao važnu podršku svim našim institucijama, kako na centralnom tako i na lokalnom nivou, u izgradnji kapaciteta za usklađivanje zakona, planiranje i praćenje dokumenata politika za EU integracije, kao i u javnoj komunikaciji, transparentnosti i uključivanju zainteresovanih strana. Jednako važan deo projekta je i podrška za izgradnju kapaciteta koju je projekat obezbedio Skupštini, usredsređujući se na usklađivanje zakona, kao i praćenje i nadzor implantacije nacionalnih politika evropskih integracija koje direktno doprinose ispunjavanju obaveza iz SSP-a.

U tom svetlu, još jednom želim da vam se zahvalim i izrazim iskrenu zahvalnost za spremnost da nastavite da podržavate naše ministarstvo i druge zainteresovane strane koje se bave evropskim integracijama. Mi, kao Vlada veoma pozdravljamo ovu inicijativu. Dozvolite mi da ponovim da je nemačka podrška još kritičnija u ovoj fazi sprovođenja SSP-a, a partnerstvo između naše dve zemlje će postati još kritičnije kao ključna pokretačka snaga za sprovođenje višedimenzionalnih i dugoročnih reformi koje će Kosovo preduzeti.

Na samom kraju, želeo bih da izrazim spremnost našeg Ministarstva da u potpunosti sarađuje sa projektom kako bismo osigurali da zajednički pružamo najbolje rezultate koje možemo i najbolje koristimo resurse i ekspertizu. U tom smislu, dozvolite mi da naglasim potrebu da se koriste raspoloživi resursi kako bi se takođe iskoristila iskustva i dobre prakse drugih zemalja koje su se pridružile EU pre nas, posebno svežiji pogled zemalja koje su se nedavno priključile.

Ministar Bekim Çollaku
Bekim Çollaku

KOSOVO IN UNESCO