Govor ministarke Hoxha na otvaranju Komiteta za stabilizaciju i pridruživanje

Poštovana Veva,
Poštovane kolege Jedinice za Kosovo,
Poštovani sekretari,

Dozvolite mi da prvo zahvalim našim kolegama iz Evropske komisije za današnji prijem ovde u Briselu, kao i za važe angažovanje u okviru pripreme današnjeg sastanka.

Ovo je prvi sastanak Komiteta za stabilizaciju i pridruživanje, kojeg održavamo danas nakon završetka svih sastanaka Pod-komiteta o stabilizaciji i pridruživanju, a uoči održavanja Saveta u novembru.

Proces evropskih integracija je i dalje jedan od glavnih ciljeva spoljne politike Republike Kosova. Cilj našeg društva, a time i naša dužnost kao politički predstavnici ostaje nastavak demokratske konsolidacije, povećanje nivoa vladavine prava i poštovanja ljudskih prava kao i uspostavljanja jedne funkcionalne tržišne ekonomije, odnosno rešavanje osnovnih kriterijumima za članstvo u EU. Mi smatramo evropske vrednosti kao naše, i naše putovanje nije potpuno bez pridruživanja evropskoj porodici.

Verujem da vi u institucijama EU-e, uprkos različitim pritiscima sa kojima se danas suočava EU, nastavićete da radite sve što je moguće kako bi zadržali evropsku perspektivu naše zemlje, kao i za ceo region, dinamičnu, konkretnu, i dostižnu. Proces reforme direktno zavisi od kredibilnosti evropske perspektive.

S obzirom da smo na početku jednog novog mandata vlade, dozvolite mi da naglasim našu posvećenost za sve nadovezane procese koji se odnose na evropsku agendu, uključujući i dinamiku realizacije Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, završetak procesa liberalizacije viznog režima i omogućavanje slobodnog putovanja građana Kosova u Evropskoj uniji.

Danas smo ovde da razgovaramo o dosadašnjem sprovođenju SSP-a, i putu isperd. Danas ću samo spomenuti ključne tačke prioritetnih reformi o kojima smo se dogovorili kroz proces Evropske agende reformi.

Nakon stupanja na snagu SSP-a, Kosovo i EU pokrenule su prioritetni program od 22 konkretnih reformi u tri glavna stuba, sprovođenje koja će doprineti efikasnom sprovođenju SSP-a. Ovu agendu danas prepoznajemo kao Evropsku agendu reformi ili ERA. Vlada Republike Kosova u okviru svog programa prepoznaje značaj sprovođenja ERA, kao jedan od ključnih prioriteta Vlade.

Stoga, dozvolite mi, sa nekoliko reči da vas obavestim, šta smo do sada postigli i koji su naši planovi za potpuno adresiranje prioriteta ERA. Zbog vremenskog ograničenja, ja ću se fokusirati na prvom stubu i ključnim prioritetima u okviru ERA za ovaj stub.

U okviru prvog stuba, dobrog upravljanja i vladavine prava, završili smo analizu razmatranja nezavisnih institucija i odbora. Sada, vlada i skupština su u procesu izrade akcionog plana koji će omogućiti racionalizaciju nezavisnih institucija i odbora. Završeni su, koncept dokumenti za Zakon o državnoj upravi i Zakon o državnim službenicima, dok će uskoro početi i izrada koncept dokumenta za Zakon o platama.


29. septembra Vlada , na osnovu mišljenja APK-e, razrešila je 10 direktora javnih preduzeća koji su bili u suprotnosti sa Zakonom o javnim preduzećima.

U okviru pravosudnog sistema je izrađen koncept dokument o izmenama i dopunama zakona na snazi za obezbeđivanje prinudne suspenzije i/ili otpuštanja javnih službenika optuženih i osuđenih za korupciju. Koncept je u fazi rasprave sa ključnim akterima, i očekuje se da će se uskoro usvojiti od Vlade. Istovremeno, Vlada je ove nedelje usvojila i Zakon o sprečavanju sukoba interesa. Zakon je u skladu sa preporukama koje smo dobili od Evropske komisije i drugih aktera uključenih u procesu izrade.

Izabrana je Kompanija za reviziju finansija političkih stranaka. Uskoro će Skupštinski Odbor za javne finansije odvijati postupak žreba za raspodelu revizora za reviziju odgovarajućih subjekata.

Takođe, započeta je procedura za izradu koncept dokumenta o zakonodavstvu koje će regulirati finansiranje političkih stranaka. Očekujemo da Vlada, do kraja ove godine usvoji koncept dokument, uključujući i preporuke poslednje misije Posmatračke misije EU-a.

Izmene i dopune Zakona o državnom tužilaštvu su završene i očekujemo da će se uskoro usvojiti u Vladi. Kroz ovaj zakon između ostalog je adresirano pitanje za smanjenje kriterijuma o zapošljavanje tužilaca za Specijalno tužilaštvo, u skladu sa zahtevima dobijenim od strane Tužilačkog saveta i stoga je praktično je zakonski adresirana mogućnost povećanja broja tužilaca.

U oblasti migracija, Kosovo nastavlja da se ne suočava sa stranim azilantima, uprkos činjenice da nudi sve uslove za zaštitu i njihov smeštaj. S druge strane, broj kosovskih tražioca azila u EU ostaje nizak u upoređenju sa prethodnim godinama i institucije su preduzele niz mera kako bi se osigurale da se ovaj broj ne povećava, uključujući: pripremanje operativnih planova za sprečavanje neredovne migracije, potpuna kontrola na graničnim prelazima, a analiza spiskova putnika kako bi se pratile moguće drastične promene u broju stanovnika Kosova koji putuju u Srbiji, što bi moglo biti pokazatelji za povećanje broja kosovskih tražioca azila u EU.

Što se tiče reforme elektronske nabavke, Odluka Vlade o e-nabavci se u potpunosti primenjuje. Elektronska platforma je završena i svi ugovorni organi moraju da nametnu aktivnosti obavezne nabavke u elektronskoj platformi.

Što se tiče drugog stuba konkurentnosti i investicione klime i trećeg stuba obrazovanja i zapošljavanja, takođe smo zabeležili napredak za koji ćete biti upoznati tokom ovog sastanka.

Poštovani,
Potpuno smo svesni da politička dešavanja tokom 2017. godine nisu dozvolile neophodnu političku pažnju na sprovođenja ključnih prioriteta u okviru procesa evropskih integracija.

Svrha mog današnjeg govora bila je da se jasno pokaže da je Vlada, početkom svog mandata, uspela da ispuni neke od prioriteta ERA u svojim prvim nedeljama. Ova dinamika rada nastaviće se i tokom 2018. godine. Izgubili smo puno vremena i mislim da je ovo povoljno vreme da odrazimo o dostignućima, ali i da preusmerimo agendu za iduću godinu.

Sada, radi što efikasnijeg korišćenja vremena današnjeg sastanka, želim da vam se zahvalim na vašoj pažnji i da vam poželim jedna što uspešniji sastanak.

Hvala.

Ministar Bekim Çollaku
Bekim Çollaku

KOSOVO IN UNESCO