Departmament za Ekonomske Kriterijume i Unutrašnje Tržište

1. Dužnosti i odgovornosti Departamenta Ekonomskih Kriterijuma i Unutrašnjeg Tržišta, su:

1.1. Koordinira proces Stabilizacije i Pridruživanja, u okviru ekonomskih kriterijuma Kopenhagena i poglavlja pregovora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32 i 33;

1.2. Koordinira Vladine strukture za pregovore evropskih integracija, u okviru ekonomskih kriterijuma Kopenhagena i poglavlja pregovora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32 i 33;

1.3. Koordinira pripremu, sprovodenje i nadgledanje Vladinih strateških dokumenata za evropske integracije, u okviru ekonomskih kriterijuma Kopenhagena i poglavlja pregovora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32 i 33;

1.4. Koordinira redovno izvještavanje Evropske komisije, u okviru ekonomskih kriterijuma Kopenhagena i poglavlja pregovora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32 i 33;

1.5. Obezbeduje pomoc u institucionalnom razvoju za implementaciju zakonodavstva EU (Acquis communautaire), u okviru ekonomskih kriterijuma Kopenhagena i poglavlja pregovora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32 i 33;

1.6. Obezbeduje pomoc u procesu približavanja odgovarajucih poglavlja acquis communautaire, u okviru ekonomskih kriterijuma Kopenhagena i poglavlja pregovora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32 i 33;

1.7. Sprovodi unifikovanu metodologiju i procedure pripremljene od strane Departamenta za koordinaciju Procesa Stabilizacije i Pridruživanja.

2. Šef Departamenta Ekonomskih Kriterijuma i Unutrašnjeg Tržišta izveštavace Generalnom Sekretaru.

3. Departament ima sledecihOdeljenja:

3.1. Odeljenje za Ekonomiju, Regionalni Razvoj i Statistiku;

3.2. Odeljenje za Unutrašnje Tržište i Trgovinu;

3.3. Odeljenje za Socijalne Politike, Obrazovanje i Zdravstvo.

4. Broj zaposlenih unutar Departamenta Ekonomskih Kriterijuma i Unutrašnjeg Tržišta je devet(9).


Odeljenje za Ekonomiju, Regionalni Razvoj i Statistiku


1. Dužnosti i odgovornosti Odeljenja za Ekonomiju, Regionalni Razvoj i Statistiku, su:

1.1. Koordinira proces Stabilizacije i Pridruživanja, u okviru poglavlja pregovora 4, 17, 18, 32, 33 i ekonomskih kriterijuma Kopenhagena;

1.2. Koordinira Vladine strukture za pregovore evropskih integracija, u okviru poglavlja pregovora 4, 17, 18, 32, 33 i ekonomskih kriterijuma Kopenhagena;

1.3. Koordinira pripremu, sprovodenje i nadgledanje Vladinih strateških dokumenata za evropske integracije, u okviru poglavlja pregovora 4, 17, 18, 32, 33 i ekonomskih kriterijuma Kopenhagena;

1.4. Koordinira redovno izvještavanje Evropske komisije, u okviru poglavlja pregovora 4, 17, 18, 32, 33 i ekonomskih kriterijuma Kopenhagena;

1.5. Obezbeduje pomocu institucionalnom razvoju za implementaciju zakonodavstva EU (Acquis communautaire), u okviru poglavlja pregovora 4, 17, 18, 32, 33 i ekonomskih kriterijuma Kopenhagena;

1.6. Obezbeduje pomoc u procesu približavanja odgovarajucih poglavlja acquis communautaire, u okviru poglavlja pregovora 4, 17, 18, 32, 33 i ekonomskih kriterijuma Kopenhagena.

2. Šef Odeljenja za Ekonomiju, Regionalni Razvoj i Statistiku izveštavace Šefu Departamenta.

3. Broj zaposlenih unutar Odeljenja za Ekonomiju, Regionalni Razvoj i Statistiku je dva (2).


Odeljenje za Unutrašnje Tržište i Trgovinu


1. Dužnosti i odgovornosti Odeljenja za Unutrašnje Tržište i Trgovinu, su:

1.1. Koordinira proces Stabilizacije i Pridruživanja, u okviru poglavlja pregovora 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 20, 28, 29 i 30;

1.2. Koordinira Vladine strukture za pregovore evropskih integracija, u okviru poglavlja pregovora 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 20, 28, 29 i 30;

1.3. Koordinira pripremu, sprovodenje i nadgledanje Vladinih strateških dokumenata za evropske integracije, u okviru poglavlja pregovora 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 20, 28, 29 i 30;

1.4. Koordinira redovno izvještavanje Evropske komisije, u okviru poglavlja pregovora 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 20, 28, 29 i 30;

1.5. Obezbeduje pomoc u institucionalnom razvoju za implementaciju zakonodavstva EU (Acquis communautaire), u okviru poglavlja pregovora 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 20, 28, 29 i 30;

1.6. Obezbeduje pomoc u procesu približavanja odgovarajucih poglavlja acquis communautaire, u okviru poglavlja pregovora 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 16, 20, 28, 29 i 30.

2. Šef Odeljenja za Unutrašnje Tržište i Trgovinu izveštavace Šefu Departamenta.

3. Broj zaposlenih unutar Odeljenja za Unutrašnje Tržište i Trgovinu je cetiri (4).


Odeljenje za Socijalne Politike, Obrazovanje i Zdravstvo


1. Dužnosti i odgovornosti Odeljenja za Socijalne Politike, Obrazovanje i Zdravstvo, su:

1.1. Koordinira proces Stabilizacije i Pridruživanja, u okviru poglavlja pregovora 2, 10, 19, 25 i 26;

1.2. Koordinira Vladine strukture za pregovore evropskih integracija, u okviru poglavlja pregovora 2, 10, 19, 25 i 26;

1.3. Koordinira pripremu, sprovodenje i nadgledanje Vladinih strateških dokumenata za evropske integracije, u okviru poglavlja pregovora 2, 10, 19, 25 i 26;

1.4. Koordinira redovno izvještavanje Evropske komisije, u okviru poglavlja pregovora 2, 10, 19, 25 i 26;

1.5. Obezbeduje pomoc u institucionalnom razvoju za implementaciju zakonodavstva EU (Acquis communautaire), u okviru poglavlja pregovora 2, 10, 19, 25 i 26;

1.6. Obezbeduje pomoc u procesu približavanja odgovarajucih poglavlja acquis communautaire, u okviru poglavlja pregovora 2, 10, 19, 25 i 26.

2. Šef Odeljenja za Socijalne Politike, Obrazovanje i Zdravstvo izveštavace Šefu Departamenta.

3. Broj zaposlenih unutar Odeljenja za Socijalne Politike, Obrazovanje i Zdravstvo je dva (2). 

Ministar Bekim Çollaku
Bekim Çollaku

KOSOVO IN UNESCO