Departament za Razvojnu Pomoć

1. Dužnosti i odgovornosti Departamenta za Razvojnu Pomoc su kao što sledi:

1.1. Koordinira planiranje, programiranje, monitoring, izveštavanje i evaluaciju EU pomoci i ostale donatorske pomoci;

1.2. Saraduje sa Kancelarijom Premijera i Ministarstvima o pripremi politickih i strateških dokumenata koji se ticu razvojne pomoci, putem utvrdivanja godišnjih i višegodišnjih finansijskih prioriteta u podršci Procesu Stabilizacije i Pridruživanja;

1.3. Koordinira efikasno upravljanje pomoci EU za Kosovo u okviru regionalnih inicijativa;

1.4. Koordinira pripremu finansijskih sporazuma izmedu Kosova i EU;

1.5. Pruža podršku kao profesionalna struktura za Nacionalnog IPA Koordinatora (NIPAC);

1.6. Upravlja i održava bazu podataka i informacioni sistema u oblasti koordinacije donatora;

1.7. Obezbeduje pomocu rad unutrašnjih državnih struktura na koordinaciju donatora;

1.8. Obezbeduje pomoc u pripremi programa izgradnje kapaciteta, u oblasti koordinacije razvojne asistencije.

2. Šef Departamenta za Razvojnu Pomoc ce izveštavati Generalnom Sekretaru.

3. Ovaj Departament ima sledeca odeljenja:

3.1. Odeljenje za Planiranje i Koordinaciju;

3.2. Odeljenje Javne Administracije i Vladavine Prava; i

3.3. Odeljenje za Ekonomski i Društveni Razvoj.

4. Broj zaposlenih unutar Departamenta za Razvojnu Pomocje osam (8).


Odeljenje za Planiranje i Koordinaciju

1. Dužnosti i odgovornosti Odeljenja za Planiranje i Koordinaciju, su kao što sledi:

1.1. Priprema unifikovanu proceduru za planiranje, programiranje, nadgledanje, izveštavanje i ocenu asistencije EU i ostalih donatora;

1.2. Obezbeduje pomoc na pripremi politika i strateških dokumenata u oblasti koordinacije donatora;

1.3. Priprema predlog finansijske sporazume sa EU, i relevantnu dokumentaciju, u saradnji sa Odeljenjem za Javnu Administraciju i Vladavinu Prava i Odeljenjem za Ekonomski i Socijalni Razvoj;

1.4. Koordinira proces nadgledanja i izveštavanja o funkcionisanju struktura koordinacije donatora, u saradnji sa Odeljenjem za Javnu Administraciju i Vladavinu Prava i Odeljenjem za Ekonomski i Socijalni Razvoj;

1.5. Obezbeduje pomoc u pripremi programa izgradnje kapaciteta, u oblasti koordinacije razvojne asistencije;

1.6. Upravlja i održava bazu podataka i informacijone sisteme u oblasti koordinacije donatora.

2. Šef Odeljenja  za Planiranje i Koordinaciju ce izveštavati Šefu Departamenta.

3. Broj zaposlenih unutar Odeljenja za Planiranje i Koordinacijuje dva (2).

Odeljenje Javne Administracije i Vladavine Prava

1. Dužnosti i odgovornosti Odeljenja Javne Administracije i Vladavine Prava, su:

1.1. Obezbeduje pomoc u koordinaciji EU i ostale donatorske asistencije, u oblasti državne uprave i vladavine prava;

1.2. Obezbeduje pomoc u koordinaciji regionalne asistencije, u oblasti državne uprave i vladavine prava;

1.3. Obezbeduje pomoc u pripremi politika i strateških dokumenata vezane za koordinaciji EU i ostale donatorske pomoci, u oblasti državne uprave i vladavine prava;

1.4. Obezbeduje pomoc u pripremi predlog finansijskih sporazuma izmedu insitucija Republike Kosova i EU, u oblasti državne uprave i vladavine prava;

1.5. Obezbeduje pomoc u radu državnih struktura za koordinaciju donatora, u oblasti državne uprave i vladavine prava;

1.6. Ucestvuje u menadžmentu i održavanju baza podataka i informacijonih sistema za koordinaciju donatora, u oblasti državne uprave i vladavine prava.

2. Šef Odeljenja Javne Administracije i Vladavine Prava ce izveštavati Šefu Departamenta.

3. Broj zaposlenih unutar Odeljenja Javne Administracije i Vladavine Pravaje dva (2).

Odeljenje za Ekonomski i Socijalni Razvoj

1. Dužnosti i odgovornosti Odeljenja za Ekonomski i Socijalni Razvoj, su kao što sledi:

1.1. Ucestvuje u koordinaciji EU i ostale donatorske pomoci, u oblasti ekonomski i socijalni razvoj;

1.2. Ucestvuje u pripremi politika i strateških dokumenata vezane za koordinaciji EU i ostale donatorske pomoci, u oblasti ekonomski i socijalni razvoj;

1.3. Ucestvuje u koordinaciji regionalne asistencije, u oblasti ekonomski i socijalni razvoj;

1.4. Ucestvuje u pripremi predlog finansijskih sporazuma izmedu insitucija Republike Kosova i EU, u oblasti ekonomski i socijalni razvoj;

1.5. Ucestvuje u radu državnih struktura za koordinaciju donatora, u oblasti ekonomski i socijalni razvoj;

1.6. Ucestvuje u menadžmentu i održavanju baza podataka i informacijonih sistema za koordinaciju donatora, u oblasti ekonomski i socijalni razvoj.

2. Šef Odeljenja za Ekonomski i Socijalni Razvoj ce izveštavati Šefu Departamenta.

3. Broj zaposlenih unutar Odeljenja za Ekonomski i Socijalni Razvoj je tri (3).




Ministar Bekim Çollaku
Bekim Çollaku

KOSOVO IN UNESCO