Departament za Političke Kriterijume

 1. Dužnosti i odgovornosti Kancelarije za Politicke Kriterijume su:

  1.1. Koordinira proces Stabilizacije i Pridruživanja,  u okviru Politickih Kriterijuma Kopenhagena (ukljucujuci i borbu protiv korupcije, ljudska i manjinska prava), Madridske Kriterijume i poglavlja pregovora 23, 24,i 31;

  1.2. Koordinira Vladine strukture za pregovore evropskih integracija,  u okviru Politickih Kriterijuma Kopenhagena (ukljucujuci i borbu protiv korupcije, ljudska i manjinska prava), Madridske Kriterijume i poglavlja pregovora 23, 24, i 31;

  1.3. Koordinira pripremu, sprovodenje i nadgledanje Vladinih strateških dokumenata za evropske integracije,  u okviru Politickih Kriterijuma Kopenhagena (ukljucujuci i borbu protiv korupcije, ljudska i manjinska prava), Madridske Kriterijume i poglavlja pregovora 23, 24, 31 i 34;

  1.4. Koordinira redovno izvještavanje Evropske Komisije,  u okviru Politickih Kriterijuma Kopenhagena (ukljucujuci i borbu protiv korupcije, ljudska i manjinska prava), Madridske Kriterijume i poglavlja pregovora 23, 24, i 31;

  1.5. Obezbeduje pomoc u institucionalnom razvoju za implementaciju zakonodavstva EU (Acquis communautaire),  u okviru Politickih Kriterijuma Kopenhagena (ukljucujuci i borbu protiv korupcije, ljudska i manjinska prava), Madridske Kriterijume i poglavlja pregovora 23, 24, i 31;

  1.6. Obezbeduje pomoc u procesu približavanja odgovarajucih poglavlja Acquis Communautaire,  u okviru Politickih Kriterijuma Kopenhagena (ukljucujuci i borbu protiv korupcije, ljudska i manjinska prava), Madridske Kriterijume i poglavlja pregovora 23, 24, i 31;

  1.7. Sprovodi unifikovanu metodologiju i procedure pripremljene od strane kancelarije za koordinaciju Procesa Stabilizacije i Pridruživanja.
   
 2. Šef Kancelarije za Politicke Kriterijume izveštavace Generalnom Sekretaru.
   
 3. Ova Departament ima sledecih Odeljenja:

  3.1. Odeljenje za Politicke i Administrativne Kriterijume;

  3.2. Odeljenje za Sudstvo i Osnovna Prava; i

  3.3. Odelejenje za pravdu, slobodu i bezbednost
   
 4. Broj zaposlenih unutar Kancelarije za Politicke Kriterijume je osam  (8).
   

Odeljenje za Pravosude i Osnovna Prava
 

 1. Dužnosti i odgovornosti Odeljenja za Pravosude  i Osnovna Prava su:

  1.1. Koordinira proces Stabilizacije i Pridruživanja, u okviru poglavlja pregovora 23;

  1.2. Koordinira Vladine strukture za pregovore evropskih integracija, u okviru poglavlja pregovora 23, 24;

  1.3. Koordinira pripremu, sprovodenje i nadgledanje Vladinih strateških dokumenata za evropske integracije, u okviru poglavlja pregovora 23;

  1.4. Koordinira redovno izvještavanje Evropske komisije, u okviru poglavlja pregovora 23;

  1.5. Obezbeduje pomoc u institucionalnom razvoju za implementaciju zakonodavstva EU (Acquis Communautaire), u okviru poglavlja pregovora 23;

  1.6. Obezbeduje pomoc u procesu približavanja odgovarajucih poglavlja Acquis Communautaire, u okviru poglavlja pregovora 23.
   
 2. Šef Odeljenja za Sudstvo  i Osnovna Prava izveštavace Šefu Kancellarije.
   
 3. Broj zaposlenih unutar Odeljenja za Sudstvo  i Osnovna Prava je cetiri (4).
   

Odsek za pravdu, slobodu i bezbednost 1
 

 1. Dužnosti i odgovornosti Odseka za pravdu, slobodu i bezbednost su:

  1.1. Koordinacija procesa stabilizacije i pridruživanja, u okviru pregovara?kih poglavlja 24;

  1.2. Koordinacija vladinih pregovara?kih struktura u oblasti evropskih integracija, u okviru pregovara?kih poglavlja 24;

  1.3. Koordinacija pripreme, sprovo?enja i pra?enja dokumenata Vlade u oblasti evropskih integracija, u okviru pregovara?kih poglavlja 24;

  1.4. Koordinacija redovnog izveštavanja Evropskoj komisiji, u okviru pregovara?kih poglavlja 24;

  1.5. Pružanje podrške institucionalnom napretku za sprovo?enje zakonodavstva EU-a (Acquis), u okviru pregovara?kih poglavlja 24;

  1.6. Pružanje podrške u procesu približavanja relevantnih poglavlja Acquis-a, u okviru pregovara?kih poglavlja 24.
   
 2. Rukovodilac Odseka za pravdu, slobodu i bezbednost izveštava direktoru Kancelarije.
   
 3. Broj zaposlenih u Odseku za pravdu, slobodu bezbednost je tri (3).
Ministar Bekim Çollaku
Bekim Çollaku

KOSOVO IN UNESCO