Sqarim për Publik

Bazuar në disa shkrime për zyrtaren në fjalë, ju njoftojmë se:

Znj. Valentina Hamza është e punësuar në Ministrinë e Integrimit Evropian që nga data 25.09.2017 në cilësinë e Zyrtares së Lartë për Barazi Gjinore si dhe së fundi është përzgjedhur në pozitën,

Udhëheqëse e Divizionit të TI-së dhe Shërbime Logjistike, sipas kritereve të konkursit të brendshëm.

Mirëpo, akoma nuk është emëruar në këtë pozitë pasiqë kjo është në proces ku duhet të respektohen afatet ligjore të ankesave 30 ditë nga data e njoftimit.

Ministrja Bekim Çollaku
Bekim Çollaku

KOSOVO IN UNESCO