Këshilli i Stabilizimit dhe Asociimit (KSA)

Këshilli është strukturë e nivelit politik, i cili vendos dhe rekomandim çdo çështje që dalin në kuadër të zbatimit të MSA-së dhe në çështjet me interes të përbashkët për palët. Ai mbikëqyr zbatimin dhe realizimin e MSA-së. Këshilli do të mblidhet në një nivel të përshtatshëm në intervale të rregullta, dhe të thërrasë mbledhje të jashtëzakonshme e kërkojnë rrethanat. Ajo do të shqyrtojë ndonjë çështje të rëndësishme që dalin në kuadër të kësaj Marrëveshjeje dhe çdo çështje të tjera me interes të përbashkët.

Më shumë :

KËSHILLI I STABILIZIM ASOCIIMIT
Ministrja Bekim Çollaku
Bekim Çollaku

KOSOVO IN UNESCO