KPIE

Komitetin Punues për Integrim Evropian është organi koordinues shtetëror në nivelin e Sekretarëve të përhershëm të ministrive dhe Kryesuesve të organeve shtetërore, të cilat, brenda spektrit të funksioneve dhe të drejtave të veta, sigurojnë bashkëpunimin e ministrive dhe organeve tjera shtetërore në çështjet që lidhen me integrimin e Republikës së Kosovës në BE.

Ministrja Bekim Çollaku
Bekim Çollaku

KOSOVO IN UNESCO