IPA Rajonale

Programet me shumë përfitues në kuadër të Instrumentit të Ndihmës së Para-anëtarësimit (IPA) ofrojnë ndihmë financiare të BE-së për projekte që kërkojnë bashkëpunim ndërmjet disa vendeve përfituese (sikurse janë strukturat rajonale, rrjetet e ekspertëve ose nëpunësve civilë) ose për të trajtuar çështje të natyrës ndërkufitare. Ndihma përfshin:

Programet me shumë përfitues plotësojnë programet kombëtare individuale duke u fokusuar në aspektet rajonale dhe duke ndihmuar vendet të mësojnë nga përvoja e njëri-tjetrit. Për më shumë: https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/enlargement-policy/overview-instrument-pre-accession-assistance_en.

Ministrja Bekim Çollaku
Bekim Çollaku

KOSOVO IN UNESCO